Voorlichtingsboekje: ‘Hoe alles tussen de oren zit…’

Margreet is medeauteur van het boekje ‘Hoe alles tussen de oren zit…’

Dit boekje gaat over SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). In dit boekje leggen we één van de verklaringen voor dit soort klachten uit: de limbische hypothese. We hebben ons beperkt tot deze verklaring omdat veel patiënten zich erin herkennen en zichzelf na het lezen van dit boekje beter begrijpen. Voorbeelden van SOLK zijn: hyperventilatie, hoofdpijn, rugpijn, overspannenheid, burn-out, duizeligheid, fibromyalgie, post whiplash syndroom, prikkelbare darm syndroom, spierspanningsklachten, RSI, slaapproblemen. Bij SOLK en chronisch pijn blijkt het limbisch brein ontregeld te zijn.

Het boekje is te koop bij Margreet en Mieke.

2020-05-01T21:30:08+02:00 dinsdag, januari 29, 2019|