Re-integratie 2017-12-07T17:19:08+01:00

Re-integratie op basis van succeservaringen

Re-integratie is in het algemeen vanaf de eerste behandeling al onderdeel van de behandeling. Zelfs al is dit bij ernstige klachten eerst stabiliseren, of stap voor stap opnieuw leren autorijden naar het werk. De voortgang wordt zoveel mogelijk afgestemd met de bedrijfsarts en organisatie. Indien nodig kan ook op de werklocatie gekeken worden en advies gegeven worden. Re-integratie op basis van succeservaringen is het motto van Muevo. Doel is duurzaam terugkeren op het werk, zodanig dat het goed is voor de cliënt en goed is voor de organisatie.

De oefentherapeutische en psychosomatische behandelingen zijn in principe gericht op participatie en indien nodig op re-integratie naar werk. Bij de oefentherapie besteden we aandacht aan de werkhouding, werkstijl en werkplek (ergonomie). Bij de psychosomatische oefentherapie is de behandeling ook gericht op verminderen werkdruk en werkstress en toename van werkplezier.

Het WEB-model, werkstress- en energiebronnenmodel is ontwikkeld door prof. dr. Arnold Bakker en prof. dr. E. Demerouti. Margreet is hierop afgestudeerd bij Arnold Bakker.

Het WEB-model gaat ervan uit dat burnout voorspeld kan worden door een teveel stressoren (Job Demands) en te weinig energiebronnen (Job Resources) in de organisatie. Energiebronnen kunnen een buffer zijn in een werksituatie met veel taakeisen. Persoonlijke Resources en Job Resources kunnen elkaar versterken en zo een positieve spiraal creëren.

Veel energiebronnen versterken de motivatie. Weinig energiebronnen beïnvloeden met name het kort verzuim. Veel werkstressoren zijn meer gerelateerd aan lang verzuim.

Naast aandacht voor vermindering van de Persoonlijke Stressoren of Stressoren in de organisatie is het ook handig om de Job Resources en Persoonlijke Resources te versterken. Een extra effect van herstel tot werkplezier of bevlogenheid is dat bevlogenheid, evenals burnout, overdraagbaar is. Bevlogen werknemers versterken de betrokkenheid en resultaat in de organisatie niet alleen via zichzelf maar ook via het effect dat ze op hun collega’s kunnen hebben. Werknemers die met plezier werken zijn meer weerbaar tegen werkstress, burnout en verzuimen in het algemeen minder.

Voorbeelden zijn:

  • Werkstressoren: fysiek, mentaal, emotioneel, rolconflicten, werk-privé interferentie
  • Werkenergiebronnen: autonomie, sociale steun, coachend leiderschap, feedback, ontplooiingsmogelijkheden
  • Persoonlijke hulpbronnen: optimisme, waargenomen eigen competentie, zelfvertrouwen

Werkstress
Uit onderzoek blijkt dat de werkstress vooral gevolg is van werkstressoren, zoals hoge werkdruk, conflicten, irritaties, slechte werkomgeving. Ook persoonlijke factoren spelen een rol bij de stresshantering.

Lees hier de afstudeerthesis (PDF).

Werkplezier
Veel mensen werken met plezier en betrokkenheid. In organisaties waarin veel energiebronnen aanwezig zijn (steun, feedback, ontplooiingsmogelijkheden, etc.) werken mensen met meer motivatie en betrokkenheid. Dit heeft een positieve invloed op de werkprestaties. Op persoonlijk niveau spelen onder andere mee: overeenstemming van persoonlijke doelen en waarden met de doelen en waarden van de organisatie, het hebben van voldoende zelfvertrouwen, een goede balans tussen werk en privé,optimisme.

Kennis en ervaring
Kennis en ervaring op het vlak van (werk)stress en (werk)plezier is de kern van de begeleiding.

  • Het vergroten van de motivatie, betrokkenheid en de vitaliteit gericht op de (werk) doelen
  • Het omgaan met (werk) stress, het vergroten van de mogelijkheden om met stress om te gaan, het beïnvloeden van energiegevers en energievreters

Bij de werkplekanalyse wordt op locatie onderzoek gedaan en advies gegeven over de werkhouding, ergonomie en werkstijl.