Stressmanagement 2018-01-19T13:47:46+01:00

Behandelingen

Psychosomatische therapie en psychosociale therapie zijn integrale behandelingen, waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de lichamelijke als aan de psychische aspecten. Verder is er oog voor de sociale, systemische aspecten van thuis of op het werk. Brainspotting is een nieuwe therapie voor verwerking en vermindering van stress.

Uit balans?

We leven in een stresscultuur. Onder invloed van snelle en ingrijpende veranderingen, reorganisaties, toenemende eisen, conflicten en ziekteprocessen kunnen mensen spanningsklachten ontwikkelen die zich lichamelijk, psychisch of in gedrag uiten. Denk bijvoorbeeld aan hyperventilatie, moeheid, gejaagdheid of snel geïrriteerd zijn. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Dit worden psychosomatische klachten genoemd. Ook wordt het wel SOLK genoemd, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Stress heeft iedereen, in meer of mindere mate, maar wanneer men er last van krijgt, is psychosomatische oefentherapie een goede keus.

Psychosomatische oefentherapie is geschikt voor:

 • Stress, moe, overspannenheid, burnout
 • Psychosomatische klachten, zoals hyperventilatie, duizeligheid, spierspanningsklachten, hoofdpijn.
 • Somatisch onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK), zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheid, prikkelbaar darmsynroom, chronisch pijn
 • Slaapklachten
 • Verliesverwerking (van dierbaren, gezondheid, baan, toekomstperspectief e.d.).
 • Begeleiding bij klachten t.g.v. ingrijpende ervaringen.

Therapie
De therapie werkt steeds op het raakvlak tussen lichaam en geest en bestaat enerzijds uit therapeutische gesprekken en anderzijds uit lichaamsgericht werken. Het leren omgaan met stress en het leren ontspannen spelen hierbij een centrale rol.

De psychosomatisch oefentherapeut biedt een totaaloplossing. De behandeling richt zich zowel op de lichamelijke klachten als op de psychosociale problematiek. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Psychosociale therapie

Bij psychosociale therapie is de begeleiding ervaringsgericht. Zingeving is ook een onderdeel. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

Psychosociale therapie is geschikt bij o.a.:

 • Stress en burnout
 • Trauma
 • Rouw en verlies
 • Angst en onzekerheid
 • Lichamelijke klachten met psychische component
 • Levens- en zingevingsvragen

Brainspotting

Brainspotting is een natuurlijke en zeer effectieve methode, die ons in staat stelt om verschillende soorten trauma’s, stressklachten of beperkende denkpatronen te lokaliseren en te behandelen.

Tijdens een Brainspotting  sessie creëren we een veilige setting voor het loslaten en genezen van het trauma of de stressklacht. De

herinnering aan het trauma of de stresservaring geeft een lichaamsgevoel dat samenhangt met een specifieke oogpositie. Samen met de aanwezigheid van de therapeut wordt het mogelijk het trauma, de stresservaringen te bevrijden uit ons systeem.

Waar je kijkt, beïnvloed wat je voelt. “where you look, affects how you feel”. (David Grand).

Deze oogpositie is de ingang voor het proces. Het bijzondere is dat het brein zichzelf gaat reguleren. Het is een proces waar weinig in gestuurd wordt. Er wordt uitgegaan van het natuurlijke proces. Er hoeft niet veel gepraat te worden.

Brainspotting kan op zichzelf staan en kan als onderdeel van een integrale behandeling toegepast worden.

Brainspotting is onder andere geschikt voor:

 • Verwerken van trauma, zoals ongeluk, oorlogservaringen, negatieve jeugdervaringen, ervaringen met agressie, negatieve ervaringen bij operatie. Het kunnen grote en kleine trauma-ervaringen zijn, enkelvoudige, meervoudige of gestapeld. Het kan recent zijn, of lang geleden.
 • Ondersteuning bij verlies, complexe rouw, vastzittende rouw
 • Onderdeel van behandeling bij whiplash, burnout, psychosomatische – en stressgerelateerde klachten.
 • Angstklachten

Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan, zowel naar de effecten van Brainspotting op het brein als naar de resultaten bij de behandelingen.

Veel voorkomende klachten

Klachten die geschikt zijn voor bovengenoemde benadering zijn onder andere de volgende klachten.

Stress kan je psychisch ervaren en ook lichamelijk. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Dit worden psychosomatische klachten genoemd.

Lichamelijke symptomen/klachten van stress:
Aanhoudende moeheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouder- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maagdarmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk, onbegrepen klachten.
Psychische symptomen/klachten van stress:
Niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.

Stress kan gepaard gaan met een ontregelde ademhaling. Als de ademhaling ontregelt is, kan je verschillende klachten krijgen, zoals duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, benauwdheid. Dit kan angst- of paniekgevoelens geven.

 • (spier)spanningshoofdpijn
 • migraine
 • gemengde hoofdpijn, een combinatie van spanningshoofdpijn en migraine

Werkstress, overspannenheid, burnout is vaak een combinatie van factoren op het werk en persoonlijke aspecten. Werkstressoren:  hoge werkdruk, conflicten, irritaties, slechte werkomgeving. Persoonlijke stressoren: coping, stresshantering, perfectionisme, moeite met uiten, groot verantwoordelijkheidsgevoel, grenzen negeren, stapeling van stress, tegelijkertijd overbelasting op het werk als prive vergroot de kans op klachten en uitval.

Trauma = heftige ervaring die bedreigend of beangstigend is, éénmalig of herhalend.

Trauma kan

 • fysiek, seksueel, emotioneel ingrijpende negatieve ervaringen
 • verwaarlozing, negeren
 • oorlogservaringen, rampen
 • autoongelukken of andere ongelukken
 • vroeg trauma, in de jeugd
 • cultureel trauma
 • transgenerationeel trauma, trauma dat door de generatie door is gegeven

Stressreacties zijn normaal na heftige ervaringen. Vaak herstelt dit vanzelf. Als het niet vanzelf overgaat kan het aanleiding zijn tot PTSS (posttraumatische stressstoornis), angststoornissen, lichamelijke klachten, somberheid, burnout.